Home > 08.09.12-31.12.12 > Cs – копия
дипломы,диссертации,курсовые,контрольные,рефераты,отчеты на заказ
Перед вами образец-структура-задание-тема студенческой работы, полной версии которой, к сожалению, УЖЕ НЕТ В НАШЕМ КАТАЛОГЕ. Но не расстраивайтесь, сделаем для вас новую. Узнать её стоимость и другие основные моменты легко, нажав на баннер над этим текстом.

Cs – копия

Задача 1. Дано: вектори

Потрібно знайти:

1. 2.

3. орт вектора 4.

5. 6.

7. довжини діагоналів паралелограма, побудованого на

векторах і ;

8. площу паралелограма, побудованого на векторах і ;

9. чи будуть вектори компланарними?

яку трійку вони утворюють – праву чи ліву?

10.  Чому дорівнює об’єм паралелепіпеда, побудованого на

векторах ?

11. Чи утворюють вектори базис? Якшо утворю -

ють, то знайти розклад вектора по цьому базису.

;

Задача 2. Дано: .

Потрібно знайти:

1. 2. 3.

4. довжину діагоналей паралелограма, побудованого на векторах ;

5. площу паралелограма, побудованого на векторах ;

0228. .

Задача 3. Дано: точки , ,

, .

ПотрІбно знайти:

1. площу трикутника ;

2. об’єм тетраедра ;

3. рівняння площини ;

4.  рівняння прямої, що прожодить через точку , перпендикулярно до площини ;

5. відстань від точки до площини ;

6. рівняння прямої, що проходить через точку паралельно прямій ;

7. рівняння площини, що проходить через точку , перпендикулярно прямій ;

8. кут між прямою І площиною ;

9. кут між прямими та .

; ; ;

.

Задача 4. Дано: точки , , .

Потрібно знайти:

1. рівняння прямої , записати його в загальному

вигляді, через кутовий коефіцієнт та у відрізках (якщо це

можливо);

2. відстань від точки до прямої ;

3. рівняння прямих, шо проходять через точку , паралель -

но та перпендикулярно до прямої .

Задача 5. Задано рівняння кола в одній з координатних

площин. Потрібно:

1.  звести це рівняння до канонічного вигляду, вказати її

радіус і центр;

2.  знайти рівняння цього кола в полярній системі координат;

3.  побудувати це коло у відповідній координатній площині;

4.  побудувати в трьохвимірному просторі циліндричну поверхню на цьому колі з твірною, перпендикулярною до

Площини, в якій воно задано; записати рівняння цієї циліндричної поверхні.

Задача 6. Задано рівняння кривої другого порядку

. Потрібно:

1.  Звести це рівняння до канонічного вигляду, дати назву

Kривої, що визначає це рівняння;

2.  визначити півосі ( велику та малу, або дійсну та уявну),

Координати фокусів, ексцентриситет;

3.  знайти рівняння директрис та асімптот (якщо вони є);

4.  побудувати цю криву, її фокуси, директриси та асімптоти

(якщо вони є);

5.  записати рівняння кривої в полярній системі координат.

;

, , , ,

Оформить заказ - узнать стоимость работы

загрузить еще одно дополнение
TOP